Leverantörs- / Kundreskontra / Löneadministration


Leverantörsreskontra/Betalningsbevakning

Ditt företags arbete med leverantörsfakturor måste fungera alltid, utan undantag! En snabb och pålitlig hantering där alla fakturor finns upplagda vid betalningstillfället gör att likviditeten kan hållas under kontroll. Miro Redovisning AB ser till att dina leverantörsfakturor sköts på ett effektivt sätt; att konteringar blir korrekta från första början och att betalningar sker enligt avtalade villkor – allt med minsta möjliga arbetsinsats och med bibehållet goda relationer till dina leverantörer.

Kundreskontra/Faktureringsservice

Ibland kan det bli för mycket pappersjobb...

Miroredovisning kan sköta all fakturering åt ditt företag, hur ofta du själv vill. Vi både fakturerar kunden och skickar fakturan, om det behövs tar vi hand om påminnelser och även inkassoärenden, självklart efter ditt godkännande. Vi kontrollerar betalningar och i de fall du föredrar att fakturera själv sammanställer vi kundreskontra med månadsvis avstämningsunderlag. Det enda vi behöver av dig är faktureringsunderlag.

… men vi fixar det!

Löneadministration

Löneadministration är viktigt. Miroredovisning ser till att den fungerar.

Lönehantering är en källa till mycket administrativt arbete för många företag. Därför vill vi underlätta för er genom att skräddarsy lösningar som passar just ert företags lönerutiner.

Ordning och reda...

Personaluppdrag kan omfatta lönekörningar, sätta samman betalningslista, skattedeklaration, semesterberäkningar och kontrolluppgifter. Vi kan tillhandahålla delar av dessa system men även ta hand om hela löneadministrationen om så önskas. Oavsett storleken på ditt företag beräknar vi lönerna och sköter redovisningen av dessa. Det enda du behöver göra är att tillhandahålla oss löneunderlag, sen ser vi till att dina anställda får lönespecifikationer och banken får utbetalningsunderlag.

Löning på fredag !

Vi ser även till att hantera : reseräkningar, utlägg och förmåner, semesterlöneskuldsberäkningar, skattedeklarationer, rapportering till försäkringskassan, kontrolluppgifter, årsavstämning av sociala avgifter och källskatt, samt årsuppgifter: FORA, Alecta med flera

Vi kan också hjälpa till med anställningsavtal, jämställdhetsplan och plan mot etnisk diskriminering.

Bokslut, årsredovisning och deklaration
Miroredvisning upprättar period-, kvartals-, halvårs- eller årsbokslut efter dina önskemål. När du som kund gått igenom och godkänt bokslut och redovisning sänds dokumenten till Bolagsverket, alternativt till företagets revisor om sådan finns, för genomgång och underskrifter. Utgående ifrån årsbokslutet, vanligtvis endast aktiebolag, gör vi en årsredovisningen med noter, stämmoprotokoll mm. Vi gör sedan företagets deklarationen och sänder den till Skattemyndigheten. Vi har helhetslösningen för er.