Vi vill göra det enkelt för dig!


Första mötet är alltid gratis, och utan förpliktelser från något håll. Vi träffas och bekantar oss med varandra. Och om diskussionerna leder till att vi går vidare med något uppdrag, bestämmer vi former och rutiner för det.

Vi vill skapa rutiner som både ni och vi trivs med.
För att göra det så enkelt som möjligt för både er och oss, så har vi en enhetlig prisnivå för arbete med löpande bokföring, moms- och skattedeklarationer, löner, samt övrig rådfrågning och konsultation. Vårt enhetliga pris är 525:- per timme exkl moms, oavsett arbetets karaktär. För sådana uppdrag som inte är av löpande karaktär såsom bokslut, årsredovisning och deklaration och som kräver punktinsatser bestämmer vi priset gemensamt.

De flesta redovisningsbyråer tar ut ett timarvode för sitt arbete, där det dessutom kan vara svårt att få en uppfattning om hur lång tid arbetet kommer att ta. Många kunder tycker att det känns jobbigt att inte på förhand veta hur mycket bokföringen kommer att kosta. Vi har därför tagit fram fasta priser. Dessa baseras på antal verifikationer per månad eller på beräknad tidsåtgång per månad. Då vet ni som kund i förväg hur mycket det kommer att kosta och kan välja om ni vill betala ett fast pris eller per timme.
Vi kan erbjuda ett antal olika fastpris-paket. Dessa tar vi fram tillsammans med er och anpassar dem till just ert behov.