Miroredovisning AB


Företagsservice & redovisning


Strunta i redovisningen – öka lönsamheten istället!Det finns många idéer och tips om hur man kan öka lönsamheten i sitt företag. En del är riktigt bra, andra är riktigt dåliga. Några är, vid en första anblick helt galna, men när man sätter dem in i rätt sammanhang, är det förmodligen de första åtgärder som bör genomföras. Till dessa hör det radikala tipset att du ska släppa bokföringen helt och istället låta Miroredovisning ta hand om den. Vi tycker att ni ska göra det ni är bra på så gör vi det vi är bra på.

Bokföring är ett område som i de allra flesta fall kräver mycket tid och alltför mycket frustration av dig och ditt företag. Av erfarenhet vet vi att många mindre företag lägger ner alldeles för mycket tid på att tampas med löpande bokföring, löneredovisningen, kontrolluppgifter, skattedeklarationer och annat som egentligen ligger utanför deras specialkompetens, istället för att fokusera på att utvecklas och bli bättre på det som ”betalar räkningarna”. Om man slår ut nettobesparingen på att ”göra bokföringen själv” per nedlagd arbetstimme, så är vi övertygade om att man aldrig skulle ha åtagit sig ett så olönsamt arbete i den egna verksamheten.